Organizația Umanitară CONCORDIA

Organizația Umanitară CONCORDIA

Projects

Organizația Umanitară CONCORDIA
Edu-Campus CONCORDIA – Dreptul fiecărui copil la o educație de calitate
Credem cu tărie că toți copiii și tinerii, indiferent de mediul din care provin, au dreptul la educație și instruire de calitate. Acesta a fost crezul care ne-a îndrumat pașii în ultimii 10 ani, de când am înființat Școala de Meserii CONCORDIA. Acesta este crezul nostru și acum, când pornim la drum cu Școala Primară CONCORDIA. Realitatea este însă dureroasă în țara noastră. Fiecare copil care nu are șansa la o educație de calitate ajunge să fie marginalizat social și devine parte a statisticilor triste: 13,8% din elevi renunță la școală până în clasa a VIII-a; 23% din copiii de etnie romă sunt neșcolarizați; 40 % dintre copii traiesc în sărăcie extremă; 25% dintre tineri nu sunt în sistemul educațional sau în piața muncii.  
Organizația Umanitară CONCORDIA
Color Run Cluj Napoca 18 mai 2024
  Renovarea Centrul de zi de pentru copii cu dizabilități, din Cluj-Napoca, care acoperă nevoile a peste 30 de copii cu dizabilități în scopul dezvoltării potențialului, autonomiei, stimulării stimei de sine pozitive, formarea abilităților de socializare.    
Organizația Umanitară CONCORDIA
Color Run Bucuresti 2024_20 aprilie si 14 septembrie
Susținerea tinerilor din medii dezavantajate pentru acces la locuință socială, cursuri, lecții suplimentare pentru participarea la examenul de bacalaureat, în cazurile unde nu au avut șansa să își continue studiile liceale.
Organizația Umanitară CONCORDIA
Color Run Mamaia 27 iulie 2024
  Asigurarea mesei de prânz pentru 15 copii din medii defavorizate, familii monoparentale/familii întreținute de un singur părinte care participă la activitățile educativ-recreative și de consiliere psihologică ale Centrului de Zi Mama Margareta Constanta
Organizația Umanitară CONCORDIA
Dăruiește sentimentul de ACASĂ copiilor fără familie
Dăruiește sentimentul de ACASĂ copiilor fără familie! Sunt copii care provin din familii cu probleme sociale dintre cele mai grave, în mijlocul cărora nu se pot dezvolta în siguranță.  
Organizația Umanitară CONCORDIA
Color Run Timisoara 25 mai 2024
  Asigurarea echipamentului sportiv necesar pentru a facilita participarea activă a copiilor la diverse activități sportive.  
Organizația Umanitară CONCORDIA
Color Run Iasi 15 iunie 2024
Cumpărarea de pachete de rechizite școlare pentru cei 36 de copii care frecventează Centrul de Zi  din  Com. Hălăucești, Jud. Iași si remobilarea sălii de mese.
Organizația Umanitară CONCORDIA
Râșnov Marathon 31 august 2024
  Organizarea unei tabere la mare pentru 10 copii, care participa la activitățile Centru de Zi pentru Copii Aflați în Situații de Risc Zărnești. Majoritatea copiilor nu au văzut cum arată marea/plaja în realitate.  
Organizația Umanitară CONCORDIA
Marathonul International Sibiu 25 mai 2024
Prin acest proiect ne propunem să sprijinim 100 de copii care participă la activitățile desfășurate în două centre de zi din Sibiu. Copiii sunt afectați de probleme sociale și de dizabilități de ordin mental sau psiho-neuro-motor.
Organizația Umanitară CONCORDIA
STOP sărăciei extreme în rândul copiilor
Sărăcia te transformă în adult fără să vrei. Sărăcia nu te întreabă dacă vrei să ai grijă de frații mai mici, pentru că mama e la muncă sau dacă vrei să rămâi la școală.
Organizația Umanitară CONCORDIA
Dotarea atelierelor de tâmplărie și agricultură ale Școlii de Meserii CONCORDIA
Școala de Meserii CONCORDIA din cadrul Centrului pentru Educație și Formare Profesională CONCORDIA oferă oportunități incluzive de formare profesională pentru 50 de tineri defavorizați social, anual.